Trójka badaczy z UEP otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach ostatniej edycji konkursu OPUS 23. Nasi naukowcy znaleźli się pośród 74 laureatów z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Są to:

  • prof. dr hab. Bazyli Czyżewski za projekt: pt. „Jak wzrost efektywności produkcyjnej w rolnictwie przybliża cele rolnictwa zrównoważonego? Emisja gazów cieplarnianych, bezpieczeństwo żywnościowe i bioróżnorodność w metodzie zintegrowanej efektywności”,
  • dr hab. Agata Kliber, prof. UEP, za projekt pt. „Wzrost cen ropy naftowej a transformacja w kierunku zrównoważonego transportu - na przykładzie Europy Środkowej”,
  • dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP, za projekt pt. „Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i przekrój stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji”.

Ranking znajduje się na stronie NCN.

Serdecznie gratulujemy!


Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.