W związku z przystąpieniem UEP do programu Microeconomics of Competitiveness, JM Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej uczestniczą w warsztatach w Harvard Business School prowadzonych przez prof. Michaela E. Portera.

Celem warsztatów jest transfer wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć badawczych z obszaru klastrów i konkurencyjności krajów oraz regionów, jak również wymiana dobrych praktyk w nauczaniu przedmiotu Microeconomics of Competitiveness na całym świecie.

Od semestru letniego w roku akademickim 2014/2015 przedmiot Microeconomics of Competitiveness będzie realizowany na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP – umożliwi on studentom korzystanie z zasobów Harvard Business School.

Program Microeconomics of Competitiveness zrzesza obecnie ponad 100 instytucji w 65 krajach, docierając do ponad 35 700 studentów.