Wciąż można zostać studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dodatkowa rekrutacja odbywa się na następujące kierunki:

  1. studia stacjonarne drugiego stopnia – aplikacje Internetu rzeczy, kierunek prawno-ekonomiczny, towaroznawstwo;
  2. studia niestacjonarne drugiego stopnia – ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo.

Terminy dodatkowej rekrutacji są następujące:

  • przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych – do 10 września 2020 roku,
  • termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – do 10 września 2020 roku,
  • termin testów kwalifikacyjnych lub rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne drugiego stopnia – 16 września 2020 roku,
  • ogłoszenie list rankingowych – 17 września 2020 roku,
  • przyjmowanie dokumentów – do 23 września 2020 roku,
  • ogłoszenie wyników – 25 września 2020 roku.