Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał umowy na realizację dwóch projektów w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” w zakresie modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych". Projekt realizowany będzie przez Bibliotekę Główną UEP oraz Biuro Pozyskiwania Funduszy UEP.

Pierwszy projekt zakłada udostępnienie online wersji cyfrowej publikacji pt. „Bibliografia gospodarki Wielkopolski w latach 1919-1939” autorstwa Hanny Maciejewskiej (Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991) na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i specjalnie przygotowanej podstronie witryny internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie pełnej informacji o bibliografii i zwiększenie źródeł informacji o gospodarce Wielkopolski w latach 1919-1939.

Celem drugiego projektu pt. „Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla książek wydanych do 1950 r.” jest upowszechnienie wiedzy ze wszystkich dyscyplin nauki uprawianych w naszej Uczelni poprzez udostępnienie informacji o zasobach bibliotecznych wydanych do 1950 r. Efektem prac będzie upowszechnienie informacji o posiadanych zasobach w katalogu online Biblioteki Głównej UEP, przez co będzie on indeksowany w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT i światowej multiwyszukiwarce Biblioteki Kongresu WorldCat.Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia