Doktor hab. Ewa Sikorska, prof. UEP otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu pt. „Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 
Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty i osoby, które w swej pracy wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość, a ich działalność stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.
 
Nagrody wręczono na uroczystej Gali, podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju.
 
Publikacja na temat projektu ukazała się na portalu Rzeczpospolita w sekcji „Rzecz o Innowacjach”: http://rzeczo.pl/spektroskopia-rzuca-swiatlo-na-jakosc-zywnosci/.