Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nagrodziła autorów najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich napisanych i obronionych w roku akademickim 2015/2016.

XXIII edycja Konkursu na najlepszą pracę licencjacką

Na Konkurs wpłynęło 15 prac licencjackich. Komisja Konkursowa, obradująca w składzie: dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw. UEP (Przewodniczący), dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Magdalena Ankiel oraz dr hab. Sławomir Zwierzchlewski oceniła prace według kryteriów merytorycznych (znaczenie tematu, oryginalność i innowacyjność, poprawność metodologiczna, samodzielność w wyrażaniu ocen, umiejętność sformułowania celów pracy itd.) oraz formalnych (układ pracy i struktura treści, poprawność języka, techniczna jakość pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, adekwatność ilustracji, wykresów, schematów itp.).

Laureaci:
I miejsce (2000 zł): Anna Juszczak za pracę: „Błędy poznawcze jako przyczyny niepowodzeń w procesie transakcji fuzji i przejęć"; promotor: dr Piotr Stobiecki, Katedra Inwestycji I Rynków Kapitałowych.

II miejsce (1500 zł): Elżbieta Żelichowska za pracę: „Motywowanie pracowników banków w Polsce w kontekście dualnego rynku pracy"; promotor: dr Jerzy Kaźmierczyk, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr.

III miejsce (1000 zł): Klaudia Kalinowskaza pracę: „Etnocentryczne postawy konsumentów na rynku produktów żywnościowych w Polsce"; promotor: dr Agnieszka Poczta-Wajda, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.

Wyróżnienie (dyplom): Krzysztof Konrad Bździel za pracę: „Muzyka w reklamie jako determinanta postrzegania cech produktu''; promotor: dr inż. Leszek Matuszak, Katedra Marketingu Produktu.

Wyróżnienie (dyplom): Adam Dymała za pracę: „Klątwa bogactwa" a rozwój gospodarczy Angoli w latach 1975-2016"; promotor: dr Yanina Dymitrowska, Katedra Makroekonomii i Badań Nad Rozwojem.

Wyróżnienie (dyplom): Marcin Skrobek za pracę: „Rola cen transferowych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw''; promotor: dr hab. Piotr Lis, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej.

Wyróżnienie (dyplom): Katarzyna Włosik za pracę: „Znaczenie płynności przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie''; promotor: dr hab. Barbara Będowska-Sójka, Katedra Ekonometrii.

XXIII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na Konkurs wpłynęło 13 prac magisterskich. Komisja Konkursowa, obradująca w składzie: dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP (Przewodniczący), dr hab. Justyna Rój, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Dariusz Nowak, prof.nadzw. UEP, oceniła prace według kryteriów merytorycznych (znaczenie tematu, oryginalność i innowacyjność, poprawność metodologiczna, samodzielność w wyrażaniu ocen, umiejętność sformułowania celów pracy itd.) oraz formalnych (układ pracy i struktura treści, poprawność języka, techniczna jakość pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, adekwatność ilustracji, wykresów, schematów itp.).

Laureaci:
I miejsce (2500 zł): mgr Andrzej Kunda za pracę: „Krótkoterminowe niedowartościowanie akcji ofertowanych w ramach pierwszych ofert publicznych oraz ich przewartościowanie w długim okresie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"; promotor: dr hab. Jarosław Kubiak, Katedra Finansów Przedsiębiorstw.

II miejsce (2000 zł): mgr Wojciech Orchowski za pracę: „Wpływ informacji zamieszczanych na serwisie Twitter na notowania indeksu DAX"; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP, Katedra Matematyki Stosowanej.

III miejsce (1500 zł): mgr Bartłomiej Gronowski za pracę: „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2014. Studium porównawcze"; promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Wyróżnienie (dyplom): mgr Katarzyna Wysocka za pracę: „Preferencje konsumentów polskich i hiszpańskich w stosunku do produktów zagranicznych"; promotor: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP, Katedra Zarządzania Międzynarodowego.

XII edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską

Na Konkurs wpłynęło 5 prac doktorskich. Komisja Konkursowa, obradująca w składzie prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof zw. UEP, prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Jan Sikora, prof. zw. UEP oraz dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP, oceniła prace według następujących kryteriów: wartości naukowej rozprawy, oryginalności podjętej w rozprawie problematyki badawczej, znaczenia podjętej problematyki dla praktyki gospodarczej, znajomości światowej literatury przedmiotu oraz oceny strony formalnej pracy.

Laureaci:
I miejsce (5000 zł): dr Michał Burzyński za pracę: „Migration, human capital and growth in a globalized economy''; promotor: dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, Katedra Ekonomii Matematycznej oraz prof. Frédéric Docquier (Université catholique de Louvain).

II miejsce (4000 zł): dr Maciej Beręsewicz za pracę: „Internet data sources for real estate market statistics''; promotor: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, promotor pomocniczy: dr Marcin Szymkowiak, Katedra Statystyki.

III miejsce (3000 zł): dr Aneta Kaczyńska za pracę: „Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty''; promotor: dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. nadzw. UEP, Katedra Finansów Publicznych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Gali IX Dni UEP.
Sponsorem konkursów jest Fundacja UEP.