Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia pod redakcją naukową dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. UEP, i dr hab. Beaty Woźniak-Jęchorek, prof. UEP, pt. “Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries: COVID-19 and the Future of Work”.

W pracy analizuje się wpływ pandemii COVID-19 i przyspieszonej digitalizacji na zmieniające się rynki pracy krajów Europy Środkowej. Wskazuje się, że aby zminimalizować ryzyko redukcji miejsc pracy, a także ograniczyć zagrożenia i zmaksymalizować szanse związane z cyfryzacją muszą zostać wdrożone skuteczne narzędzia zarządzania w zakresie inkluzywnego dostępu do środowiska cyfrowego oraz przekwalifikowania. Konieczne jest też opracowanie prawnych regulacji pracy cyfrowej.

Monografia za 300 pkt. jest efektem współpracy 34 naukowców i ekspertów rynku pracy z: Bułgarii, Czech, Irlandii, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji i Słowenii, którzy opisują zachodzące pod wpływem pandemii zmiany w obszarze pracy, a także identyfikują wyzwania stojące przed cyfrowymi rynkami pracy po pandemii.

Książka została przygotowana w ramach projektu finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2023, nr projektu 004/RID/2018/19, kwota finansowania 3 000 000 zł.

Więcej o publikacji>> https://www.routledge.com/Digital-Labour-Markets-in-Central-and-Eastern-European-Countries/Wozniak-Jechorek-Marchewka-Bartkowiak/p/book/9781032354125Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.