Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz pierwszy znalazł się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.  


Najwyższa pozycja w 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych w kategorii uczelni ekonomicznych jest efektem konsekwentnego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej.


Przesunęliśmy się również na wyższą pozycję w zestawieniu ogólnym Rankingu Uczelni Akademickich obejmującym 90 szkół wyższych. Zajmujemy 13 miejsce, o 4 pozycje wyżej w stosunku do ubiegłorocznego notowania. 


Szkoły wyższe oceniano w 10 grupach kryteriów:  Prestiż akademicki, Absolwenci na rynku pracy, Opinia kadry, Preferencje pracodawców, Ekonomiczne losy absolwentów, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Publikacje, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Najlepiej wypadliśmy w grupach kryteriów: Absolwenci na rynku pracy, Preferencje pracodawców i Potencjał naukowy.


Strona rankingu >> http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-uczelni-akademickich/rankingi-wg-typow/uczelnie-ekonomiczne