Trwa rekrutacja na studia II stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Zarządzania UEP oraz ESCP Europe w Paryżu i/lub Berlinie. Po ich ukończeniu wszyscy studenci uzyskują dyplom magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku zarządzanie (spec. przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej) oraz dyplom zagraniczny ESCP.


Według rankingu Financial Times ESCP Europe program Master in Management od lat plasuje się w pierwszej trójce na świecie (obecnie II miejsce).


Pierwszy rok (master 1) odbywa się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program, realizowany częściowo w języku polskim a częściowo w języku angielskim m.in. przez wykładowców zagranicznych, obejmuje głównie przedmioty dające studentowi podstawową wiedzę ekonomiczną na zaawansowanym poziomie, a także obowiązkowy, intensywny lektorat z języka francuskiego lub niemieckiego.


Drugi rok (master 2) odbywa się w ESCP Europe na wybranej tam specjalności w:

  • Paryżu (semestr po angielsku lub francusku) – dwa dyplomy: polski i francuski lub jeden semestr w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich ESCP Europe z całego świata (tylko dla studentów znających dobrze język francuski).
  • Paryżu (semestr po angielsku lub francusku) i Berlinie (semestr po niemiecku lub po angielsku) - trzy dyplomy: polski, francuski i niemiecki.
  • Berlinie (semestr po niemiecku lub po angielsku) - dwa dyplomy: polski i niemiecki.

W trakcie drugiego roku wszyscy studenci wybierają specjalność spośród dwunastu proponowanych przez uczelnię. Studenci otrzymują więc wiedzę specjalistyczną na najwyższym międzynarodowym poziomie, uzupełnianą kilkumiesięczną praktyką w przedsiębiorstwach.