Dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. UEP, dr Monika Banaszewska i dr Aneta Chodakowska zrealizują w polsko-niemieckim zespole projektowym grant pt. „Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej. Studium porównawcze Polski i Niemiec". Projekt uzyskał dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (DPWS). Będzie prowadzony w okresie od października 2022 r. do września 2025 r. we współpracy z Uniwersytetem w Kassel oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dr hab. Małgorzata M. Hybka, prof. UEP, pełni funkcję koordynatora projektu z ramienia UEP.

Projekt ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czym są media społecznościowe - pomostem pomiędzy obywatelami a państwem, platformą wymiany informacji, instrumentem polaryzacji poglądów, czy też źródłem konsensusu społecznego.

Zespół naukowców sprawdzi też, jaka jest rola mediów społecznościowych w zwiększaniu udziału społeczeństwa w życiu publicznym oraz jakie doświadczenia w zakresie ich wykorzystania posiadają władze samorządowe.


Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.