Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu autorstwa dr Katarzyny Nowakowskiej zdobyła trzecie miejsce w konkursie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Promotorem pracy pt. Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego był dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP, a promotorem pomocniczym dr Sławomir Palicki.

Kapituła konkursu uznała, że dysertacja dotyka aktualnego i trafnie zidentyfikowanego problemu badawczego, jakim jest kształtowanie miasta zwartego poprzez inwestycje budownictwa mieszkaniowego, w kontekście współpracy sektora prywatnego i publicznego. Uwagę kapituły zwróciła autorska metoda pomiaru stopnia kompaktowości polskich miast i dynamiczna analiza oraz typologia tego zjawiska. Za atut pracy uznano umiejętne połączenie różnych metod badawczych, z zakresu badań ilościowych i jakościowych.

Dr Katarzyna Nowakowska jest absolwentką kierunku gospodarka przestrzenna.

Serdecznie gratulujemy!

Link do ogłoszenia wyników: www.kpzk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=183&lang=pl