Praca magisterska naszego absolwenta - Filipa Mazurkiewicza – zdobyła wyróżnienie za najciekawsze zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i Magisterskich Master 4 Science 2022.


Promotorem pracy pt. „Rozpoznawanie aktywności siatkarskich przy użyciu rekurencyjnej sieci neuronowej” była dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP. Na konkurs nadesłano 84 prace z całej Polski. Ich treść oceniło jury złożone z nauczycieli akademickich, przedstawicieli partnerów biznesowych oraz reprezentantów organizatora konkursu - Polskiej Sekcji IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute Sp. z o. o.

Organizatorzy konkursu w liście gratulacyjnym podkreślili, że działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona przez pracowników Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP w istotny sposób buduje polski potencjał wdrożeniowy.


Serdecznie gratulujemy!Kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą