Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse prof. Aleksandrowi Piotrowi Grzelakowi.

Serdecznie gratulujemy!


Stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.