23 stycznia 2023 r. wykład gościnny w naszej Uczelni wygłosił prof. Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, były prezes NBP, założyciel i prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, doctor honoris causa UEP.

 

W słowach powitalnych rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, podkreślił, iż niezwykle cieszy się z wizyty osoby, która wywarła zasadniczy wpływ na przebieg i kierunek udanych reform gospodarczych w Polsce.

 

Profesor Balcerowicz w swym wystąpieniu zaapelował o obronę wolności gospodarczej. Zwrócił uwagę na to, że jest to wartość często lekceważona, pomimo że stanowi ona rdzeń własności prywatnej. Dowodził, iż bez wolności nie ma rozwoju, a przeciwieństwo wolności – socjalizm - jest antyrozwojowy i antydemokratyczny. Przywołał wyniki badań, zgodnie z którymi niska skala interwencjonizmu daje lepsze wyniki gospodarcze państwa.

 

Niepokojącymi tendencjami według naszego gościa są - oprócz rozrostu wydatków o charakterze poza rozwojowym - spadek praworządności i postępująca nacjonalizacja. Odnotowujemy też spadek inwestycji prywatnych, co jest istotnym sygnałem alarmowym. Przedsiębiorcy i inwestorzy określają ryzyko inwestycyjne  jako zbyt wysokie, a swą postawą głosują przeciwko obecnym warunkom polityczno-gospodarczym.

 

Nasz gość za klucz do zachowania jakości demokracji i wolności uznał mobilizację społeczeństwa obywatelskiego.

 


 

Jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.