Uczymy już od 34 999 dni
Aktualności

Program grantowy „Wracam”

Wsparcie w powrocie do kariery naukowej. 

Nauczyciele akademiccy wracający do kariery naukowej po przerwie związanej z opieką nad dziećmi będą mogli ubiegać się o dofinansowanie programu badawczego. Rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej edycji konkursu w ramach programu grantowego UEP „WRACAM” adresowanego do osób powracających po dłuższej przerwie (nieprzerwanie minimum 6 miesięcy) w karierze naukowej spowodowanej opieką nad dziećmi.

Wnioskujący (naukowcy zatrudnieni na UEP) będą mogli ubiegać się o dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku powrotu do pracy naukowej (w 3 kolejnych edycjach programu). Wysokość dofinansowania projektu wyniesie 15 000,00 zł. Laureat(ka) programu zyska oficjalny status kierownika projektu oraz możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego, co zwiększy jego/jej szanse w ubieganiu się o granty czy stypendia finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Wnioski można składać do dnia 31 października 2015 r. w dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Regulamin konkursu oraz wzór wniosku odnajdą Państwo w załączeniu. Wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej DBNiWZ 15 października 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 15 grudnia 2015 r.