Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od początku wojny w Ukrainie pomaga obywatelom Ukrainy. Oprócz licznych zbiórek oraz zorganizowania noclegowni uruchomiane były też programy stypendialne.

6 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące program stypendialny dla studentów UEP pochodzących z Ukrainy, w ramach którego finansowym wsparciem zostało objętych ponad 120 osób. Inicjatywę wsparł hojny darczyńca - poznański oddział firmy Infosys Poland. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ten szczodry gest, będący wyrazem otwartości na drugiego człowieka i kierowania się społeczną odpowiedzialnością biznesu, doskonale wpisał się w przedświąteczny klimat obdarowywania bliskich i potrzebujących.
Jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat.