Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2018/2019 odbyła się 30 września 2019 r. pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP.

Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 20 naukowców, dyplomy doktora nauk ekonomicznych wręczono 59 osobom.

Po akcie ślubowania i wręczenia dyplomów, odbyła się część artystyczna w wykonaniu Chóru Żeńskiego Sonantes pod dyrekcją Hanny Malickiej.

Wszystkim gratulujemy!