Uczymy już od 35 229 dni
Aktualności

Publikacja naukowca UEP i prodziekana Klubu Partnera

„Przywództwo. Teoria i praktyka”

Na rynku wydawniczym pojawiła się książka autorstwa prof. Henryka Mruka z Katedry Zarządzania Międzynarodowego i dra Szczepana Gawłowskiego prezesa zarządu Kreisel Technika Budowlana i prodziekana Klubu Partnera UEP. Wydana nakładem REBISu publikacja pt. „Przywództwo. Teoria i praktyka” zawiera informacje o sposobach, technikach skutecznego przywództwa w biznesie. Porządkuje i buduje struktury związane z rolą przywódcy w przedsiębiorstwie. Inspiruje do rozwoju osobistego każdego, kto kieruje zespołami, odpowiada za wizję rozwoju, budowanie strategii a także funkcjonuje w różnorodnym środowisku biznesowym. W treści monografii zamieszczono wiele praktycznych rad dotyczących skutecznego przywództwa. Teoretyczne i praktyczne spojrzenie na przywództwo przesądza o tym, że książka jest pomocna zarówno dla liderów funkcjonujących w biznesie jak również dla tych, którzy przygotowują się do pełnienia tej roli w sferze ekonomicznej.
Książka jest kolejnym przykładem efektywnej współpracy między UEP i Klubem Partnera.