W dniu 12 grudnia br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Finansów – organu opiniodawczo-doradczego Dziekana Wydziału Ekonomii w ramach współpracy Wydziału z praktyką.
Rada Finansów powołana została Uchwałą nr 79 Rady Wydziału Ekonomii w dniu 7 listopada br. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie w zakresie zmian programowych w zakresie przedmiotów finansowych prowadzonych na WE, opiniowane programów praktyk i staży studenckich, patronat nad Konkursem Wiedzy o Finansach i in.
W skład Rady Finansów weszli przedstawiciele praktyki z instytucji finansowych, administracji publicznej, doradztwa finansowego oraz biznesu, a także przedstawiciele Wydziału Ekonomii.
Pierwsze spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka.
Podczas spotkania Dziekan WE prof. Waldemar Czternasty oraz Przewodniczący Rady Finansów prof. Alfred Janc wręczyli nominacje przybyłym przedstawicielom praktyki. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat Wydziału Ekonomii, kierunku Finanse i Rachunkowość oraz nowych propozycji, które stanowią część pakietu zmian proponowanego przez kierowników katedr finansowych w ramach Strategii Wydziału Ekonomii. Większa część spotkania przeznaczona została jednak na dyskusję, w czasie której członkowie Rady Finansów zaprezentowali swoje komentarze i możliwe kierunki rozwoju zainicjowanej współpracy.

Plik PDF- Załączony plik z informacją nt. zadań, składu RF oraz nazwiska, instytucje i stanowiska przedstawicieli praktyki