Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodę II stopnia za osiągnięcia organizacyjne.

Ministerstwo doceniło zaangażowanie JM Rektora UEP w działalność organizacyjną prowadzoną na rzecz Uczelni w roku akademickim 2013/2014.