Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z platformą mychallenge.pl ma na celu skuteczne łączenie potencjału akademickiego z biznesem.

Studenci, absolwenci oraz pracownicy UEP poprzez platformę MyChallenge mają możliwość realizacji własnych projektów, dzielenia się doświadczeniem z innymi użytkownikami portalu, tworzenia zespołów i grup roboczych z przedstawicielami innymi uczelni oraz komercjalizacji wyników własnych badań.

Poprzez portal studenci, absolwenci bądź pracownicy UEP będą mogli wystawić swoje pomysły na Giełdę Projektów, gdzie wgląd do nich mają współpracujące z portalem przedsiębiorstwa. Jeśli pomysł spotka się z zainteresowaniem wśród pracodawców – grupy studenckie mogę liczyć na dofinansowanie potrzebne do realizacji projektu.

Na portalu również przedstawiciele firm zamieszczają ogłoszenia związane z realizacją konkretnych projektów na rzecz ich przedsiębiorstw. Oprócz zdobytego doświadczenia, studenci bądź absolwenci UEP mogą liczyć np. na wynagrodzenie pieniężne, staż w danej firmie, szkolenia lub nagrody rzeczowe.

W wypadku złożonych projektów, realizowanych w szerszych zespołach, przedsiębiorcy zarejestrowani na platformie będą mogli skorzystać ze wsparcia Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.