Spotkania świąteczne z pracownikami naukowymi i kadrą kierowniczą, a także ze związkami zawodowymi i seniorami odbyły się 19 grudnia 2014 r. Na spotkaniu z pracownikami JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP podsumował mijający rok i przekazał życzenia świąteczne. Oceniając ubiegły rok, Rektor podkreślił, że ważnym krokiem w rozwoju organizacyjnym Uczelni było oddanie nowego budynku przy ul. Towarowej - Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Przypomniał również o sukcesach UEP - wysokich miejscach rankingowych oraz dokonaniach kadry naukowej. Po części oficjalnej odbył się koncert świąteczny z udziałem studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Małgorzaty Wiśniewskiej (sopran) z klasy śpiewu dr Iwony Hossy oraz Chaorana Zuo (tenor) z klasy śpiewu dr Joanny Kozłowskiej. Wokalistom towarzyszyli pedagodzy: dr Laura Sobolewska i dr Ewa Rubinowska. W nastrój świąt wprowadziła muzyka klasyczna - dwie arie z oper święcących trumfy na całym świecie Uprowadzenie z seraju i Pajace. Był to prezent świąteczny dla społeczności akademickiej UEP od zaprzyjaźnionej Akademii Muzycznej. Następnie zabrzmiały kolędy, w tym zaśpiewana w trzech językach "Cicha noc".

Na spotkaniu z seniorami i związkami zawodowymi głos oprócz JM Rektora zabrali również kanclerz UEP dr inż. Krzysztof Czajkowski, przewodniczący ZNP dr Włodzimierz Dymarski i przewodnicząca NSZZ "Solidarność" UEP dr Ewelina Szajba. Spotkanie uświetnił repertuar kolędowy w wykonaniu artystów z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – akordeonisty mgr. Michała Gajdy, tenora Chaorana Zuo oraz pianistki dr Laury Sobolewskiej.