Student kierunku informatyka i ekonometria Szymon Kopyta, który jest również studentem studiów magisterskich z zakresu ekonomii ilościowej i finansów (MScQEF) na Wydziale Prawa, Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie w Luksemburgu otrzymał prestiżowe stypendium od ABBL, Luksemburskiego Stowarzyszenia Bankowców. Udział Szymona Kopyty w programie MScQEF był możliwy dzięki kontaktom naukowym między Uniwersytetem Luksemburskim a Instytutem Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP.

Stypendium jest wyrazem uznania dla naukowej pasji młodych badaczy, wspiera ich studia i badania naukowe. „Żyjemy w świecie opartym na danych” – powiedział prof. Irmen, opiekun studentów na Uniwersytecie w Luksemburgu, podkreślając potrzebę dobrej znajomości statystyki i ekonometrii przez młodych adeptów nauki.

Panu Szymonowi życzymy sukcesów i serdecznie gratulujemy!

 

https://wwwfr.uni.lu/fdef/actualites/abbl_awards_scholarship_to_two_master_students_in_the_mscqef_programme