Doktor Marlena Dzikowska z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP otrzymała od Copenhagen Business School nagrodę „The CBS Prize 2014”.

Artykuł naukowy dr Dzikowskiej pt. „The role of subsidiary within the value chain of an MNE – A structural model development” został uznany za najlepszą pracę naukową młodego badacza podczas 40. edycji międzynarodowej konferencji organizowanej przez the European International Business Academy (EIBA). Konferencja odbyła się 11-13 grudnia 2014 r. w Uppsali w Szwecji.