Nasi absolwenci znakomicie radzą sobie na rynku pracy. Świadczy o tym jeden z najbardziej wymiernych wskaźników – płace! Zajmujemy 2. pozycję w Polsce wśród uniwersytetów publicznych pod względem wynagrodzeń brutto za rok 2022, zgodnie z danymi Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Wyprzedził nas tylko Uniwersytet Warszawski. Mediana zarobków naszych absolwentów – zarówno I jak i II stopnia – wynosi 7 500 PLN brutto.

 

W badaniu OBW  uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród badanych 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

 

Programy nauczania UEP są zorientowane praktycznie. Treści programowe są tak dobrane, aby pozwalały wykształcić konkretne kompetencje. Do prowadzenia zajęć zapraszamy praktyków biznesu – mamy kilka projektów, w ramach których wykłady, szkolenia i warsztaty prowadzą przedstawiciele firm i instytucji, w tym kadra zarządzająca dużych korporacji.

 Kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą.