Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację 4 projektów. 


Kwartalnik „Economics and Business Review” otrzymał środki z programu „Rozwój czasopism naukowych”.


W ramach programu „Doskonała nauka”, moduł „Wsparcie monografii naukowych”, sfinansowana zostanie publikacja trzech monografii:


  • Aleksandra Hęćka-Sadowska, „Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce”,
  • Andrzej Młodak, Michał Pietrzak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski, Paweł Lańduch, „Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych”,
  • Sylwia Sady „Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych”.

Więcej o programach: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka


Serdecznie gratulujemy!

Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.