Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął drugie miejsce w rankingu uczelni ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”. To awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Szkoły wyższe ocenione zostały w czterech kategoriach: kariery absolwentów, jakość nauczania, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.