Wśród 40 zwycięskich projektów, którym przyznano finansowanie w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pn. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”, znalazły się dwa projekty przygotowane przez pracowników naukowych Wydziału Towaroznawstwa: 

• „Aktywne opakowania – projektowanie nowych materiałów opakowaniowych i analiza ich zastosowania” – dr inż. Marta Biegańska, dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, dr inż. Mariusz Tichoniuk,

• „Surfaktanty – badanie właściwości użytkowych nowych związków” dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, dr inż. Katarzyna Michocka i dr inż. Mariusz Tichoniuk. 

Do udziału w projektach zostali zaproszeni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Program „Uniwersytet Młodych Wynalazców” ma wspierać uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudzać innowacyjność i kreatywność. Podczas realizacji programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem kadry naukowej młodzież dokona wynalazki, wykona doświadczenia oraz przygotuje publikacje naukowe.

Wszystkie projekty zostały przygotowane przy wsparciu Biura Pozyskiwania Funduszy UEP. Łącznie na realizację dwóch projektów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.