Rozstrzygnięto trzy konkursy organizowane przez Fundację UEP. Nagrody mają, jak co roku, charakter finansowy. Celem konkursów było wyłonienie najlepszych prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018.

Laureaci XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018:

I miejsce
dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek za pracę pt. „Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne”
Promotor pracy: dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, promotor pomocniczy dr hab. Michał Kałdoński, prof. nadzw. UEP.
II miejsce
dr Milena Stróżyna za pracę pt. „Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services. Modelowanie ryzyka i niezawodności morskich usług transportowych”
Promotor pracy: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Węcel.
III miejsce
dr Kamil Wilak za pracę pt. „Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych”
Promotor pracy: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP.
Na Konkurs zgłoszono 17 prac doktorskich.
Patronem i wyłącznym sponsorem konkursu jest firma 4Kraft Sp. z o.o.


Laureaci XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018:
I miejsce
mgr Adam Dymała za pracę: „Metale ziem rzadkich jako strategiczne surowce światowej gospodarki”
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP.
ex aequo II miejsce
mgr Katarzyna Aleksander za pracę pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem”
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP.
ex aequo II miejsce
mgr Piotr Matuszak za pracę pt. „The state as an owner of enterprises in post-socialist countries. Państwo jako właściciel przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych”
Promotorem pracy jest dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP.
Na Konkurs zgłoszono 41 prac magisterskich.
Sponsorami Konkursu są: Caspar Asset Management S.A., Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k., SPOMASZ Pleszew S.A.


Laureaci XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o.
I miejsce
Bartosz Kurkowski za pracę pt. „Ocena zasadności uwzględniania ilości czasu wolnego w miernikach dobrobytu”
Promotorem pracy jest dr Michał Pilc.
II miejsce
Szymon Wieczorek za pracę pt. „Recommendation of Music based on Visual Sentiment Analysis with Convolutional Neural Networks. Rekomendacja muzyki dostosowanej do wydźwięku zdjęć z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych”
Promotorem pracy jest dr Agata Jolanta Filipowska.
III miejsce
Paweł Konopnicki za pracę pt. „Składniki i zmienność przychodu odnawialnych źródeł energii w kontekście publicznej pomocy operacyjnej w Polsce”
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP.
wyróżnienie
Natalia Wardaszka za pracę pt. „Koszty gospodarstwa domowego związane z chorobami alergicznymi dzieci do 10 roku życia”
Promotorem pracy jest dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka.
wyróżnienie
Mateusz Wojciechowski, za pracę pt. „Badanie występowania zjawiska Paradoksu Braessa w sieci drogowej”
Promotorem pracy jest dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP.

Na Konkurs zgłoszono 52 prace.
Patronem i wyłącznym sponsorem Konkursu jest firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich promotorom.