Jednym z członków zespołu badawczego projektu NCN z konkursu OPUS 5 pn. „Kapitał intelektualny powiatów polskich” został Marek Wójcik, poprzednio zastępca sekretarza związku Powiatów Polskich, od 1.12.2014 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Kierownikiem tego projektu jest dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP, z Katedry Badań Rynku i Usług.

Projekt „Kapitał intelektualny powiatów polskich” dotyczy opracowania naukowej metody pomiaru kapitału intelektualnego jednostki samorządu terytorialnego (JST) średniego szczebla: powiatu, a także przeprowadzenia pilotażowego pomiaru na próbie badawczej stanowiącej ok. 10% populacji generalnej powiatów. Naukowcy wykorzystają ilościowe i jakościowe metody badawcze (badanie ankietowe, studium przypadku, dyskusja moderowana z udziałem ekspertów). Poszczególne produkty cząstkowe projektu będą recenzowane przez ekspertów: zarówno członków zespołu badawczego jak i badaczy, z którymi współpracują realizatorzy projektu w sieciach naukowych.