Uczymy już od 34 999 dni
Aktualności

Żłobek dla dzieci pracowników i studentów UEP

Uroczyste otwarcie.

Od września 2016 r. funkcjonuje żłobek „Ogrody Montessori” na Jeżycach (ul. Polna 13a/1), do którego uczęszczają dzieci pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pod opiekę wyspecjalizowanej kadry pracowniczej może być przekazanych około 50 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci pracowników, doktorantów, osób wykonujących zadania na rzecz UEP na podstawie umów cywilnoprawnych oraz studentów naszej Uczelni. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30.


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z firmą ContactMedia–Marzena Mierkiewicz są beneficjentem programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH 2016 (moduł 3 dla uczelni wyższych). Pieniądze z dotacji zostały przeznaczone na remont pomieszczeń oraz na dofinansowanie opłat ponoszonych przez rodziców za żłobek.


Uroczyste otwarcie żłobka odbyło się 19 października 2016 r. W uroczystości udział wzięli: JM Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, Kierownik Oddziału Opieki nad dziećmi do lat 3 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Danuta Resztak, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania oraz Komisji Oświaty i Wychowania Katarzyna Kretkowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania oraz Komisji Kultury i Nauki Urszula Mańkowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych "ProRodzina" Beata Tomaszewska-Sobieraj, Dyrektor żłobka "Ogrody Montessori" Katarzyna Hordziejewicz oraz Dyrektor sieci  żłobków i przedszkoli "Ogrody Montessori" Marzena Mierkiewicz.