Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu

19 grudnia 2019 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci

  

śp.

Prof. dr hab. Tadeusz Mendel

 

 

emerytowany, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, uznany specjalista z zakresu zarządzania.

 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z grona swych zacnych Profesorów, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz oddanego młodzieży studenckiej dydaktyka.

 

 

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!


 

REKTOR, SENAT

I SPOŁECZNOŚĆ

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

W POZNANIU