W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyła się XI Konferencja Badania Naukowe na UEP pt. Wspólnie po projekt!


Podczas pierwszej części Konferencji prof. dr hab. Elżbieta Gołata – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, omówiła kwestię znaczenia projektów naukowych w II kryterium ewaluacji  oraz konieczność aplikowania o środki zewnętrzne na prowadzenie badań - zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych. Ponadto Prorektor prof. dr hab. E. Gołata przedstawiła instrumenty wsparcia kierowane zarówno przez Dział Badań Naukowych jak i systemowo, przez UEP (m.in. krótka ścieżka administracyjna, podział środków pozyskanych z projektów zamawianych, obniżenie pensum dydaktycznego, wkład własny do projektów międzynarodowych).


Kolejne wystąpienia to prezentacje pracowników Działu Badań Naukowych: Kierownik DBN Iwony Lisieckiej oraz Izabeli Maciejowskiej nt. projektów międzynarodowych, nowych trendów badawczych wg NCBR, ofercie konkursowej NCN, NAWY i MEiN i pomocy jakiej udziela DBN by uzyskać środki zewnętrzne na badania. Wystąpienia w pierwszej części konferencji zakończył dr Maciej Beręsewicz, laureat ostatniego konkursu NCN OPUS 20.


W drugiej części Konferencji dr hab. Kamilla Marchewka, prof. UEP, kierownik projektu Ekonomia w Obliczu Nowej Gospodarki w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości przedstawiła stan realizacji projektu na UEP oraz ogłosiła program Minigranty RID, którego celem jest zwiększenie szans publikacji wyników badań w renomowanych czasopismach, poprawa jakości publikacji i zwiększenie otwartego dostępu do wyników badań w problematyce Nowej Ekonomii, na podstawie którego pracownicy UEP mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5tys. zł na koszty publikacji związane z korektą językową i opłatą publikacyjną.


W kolejnej części Konferencji kierownicy projektów wewnętrznych RID prezentowali swoje badania, które zrealizowali w ramach projektu:


  • dr hab. Agata Kliber, prof. UEP, projekt: Innowacje technologiczne w branży finansowej  w świetle czwartej rewolucji przemysłowej
  • dr hab. Marek Zieliński, prof. UEP, projekt: Zaufanie do sztucznej inteligencji: konsekwencje dla relacji biznesowych
  • dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP projekt: Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw rodzinnych do wyzwań Nowej Gospodarki: studium porównawcze Polski i Austrii