Uczymy już od 35 003 dni
Kalendarz wydarzeń

XXV DEBATA AKADEMICKA: NOWY (NIE)ŁAD MIĘDZYNARODOWY?


21 czerwca godz. 17.00transmisja na kanale YouTube UAM


paneliści:
UAM:
socjolog prof. dr hab. Marek Ziółkowski,
politolog prof. dr hab. Radosław Fiedler.

UEP:
ekonomiści:
prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. dr hab. Marek Ratajczak.
moderator: dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM.

Pojęcie „ład” ma co najmniej dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza to co socjolog Florian Znaniecki nazwał „ładem aksjonormatywnym”, czyli system powszechnie obowiązujących w jakieś zbiorowości , w przypadku stosunków międzynarodowych w społeczności międzynarodowej,  wartości i norm.  Po drugie, „ład” to ustalony układ jakiś obiektów, w   przypadku stosunków międzynarodowych , układ sił pomiędzy państwami.


Żyjemy w świecie, w którym mimo istnienia wielu międzynarodowych organizacji, podpisanych układów, konwencji i deklaracji na każdym kroku spotykamy bezkarne ich łamanie. Prezydent Syrii dokonuje ludobójstwa znacznej części swoich obywateli. Rosyjski prezydent zajmuje  część Ukrainy, a jego służby wpływają na wynik wyborów prezydenta USA. Prezydent USA wypowiada ważne konwencje międzynarodowe. Białoruski prezydent fałszuje wybory, torturuje tych, którzy przeciw temu protestują, a nawet dopuszcza się aktu powietrznego terroryzmu. Prezydent Turcji, państwa należącego do NATO zamyka w więzieniach nieposłusznych sędziów i dziennikarzy. Dwa z nowych państw członkowskich  UE za nic mają unijne prawo.

Dwubiegunowy ład międzynarodowy odszedł wraz z upadkiem ZSRR.  Pozycja USA i UE ulega osłabieniu. Rośnie potęga gospodarcza i polityczna Chin. Coraz większą władzę posiadają międzynarodowe korporacje.


W debacie chcemy skoncentrować się na trzech wątkach:

1. Jak wygląda obecnie mapa polityczna świata? Gdzie jest centrum, a gdzie peryferia?

2. Jaki wpływ na układ sił na świecie mają międzynarodowe, głównie amerykańskie korporacje?

3. Jak zwiększyć skuteczność międzynarodowych organizacji, układów, konwencji?