XXXIV Debata Akademicka: Ile państwa w gospodarce?

20 marca 2023 r. godz. 17.00 


Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=5AJb-eowTDU


Jest to jedno z fundamentalnych pytań, które padają w przestrzeni publicznej. Pytanie, które zadawane jest przez ludzi ze świata nauki oraz gospodarki, przez dziennikarzy i polityków, a także obywateli pod każdą szerokością geograficzną (może z małymi wyjątkami). Pytanie, które szczególnie intensywnie pojawią się w trakcie różnych kampanii wyborczych. Pytanie, które stawiają sobie nie tylko zwolennicy liberalizmu gospodarczego i demokracji liberalnej, ale także osoby, którym bliżej do zasad społecznej gospodarki rynkowej. Formułują to pytanie także osoby identyfikujące się z poglądami socjaldemokratycznymi lub wręcz lewicowymi. Można nawet postawić tezę, że jest to ulubione pytanie zarówno lewicowych, jak i prawicowych populistów. Treść pytania - mimo że pada ono z różnych środowisk - jest podobna. Jednak oczekiwane i padające odpowiedzi są diametralnie różne. Ich konsekwencje nie dotyczą tylko gospodarki. Z każdą z tych odpowiedzi identyfikują się tysiące, a często miliony, wyborców.  

Trzy zagadnienia, wokół których będzie koncentrowała się debata, są niezwykle "pojemne"  i każde z nich może być przedmiotem odrębnej dyskusji. Dlatego też nie będziemy wgłębiali się w takie kwestie jak "interes państwa" czy "strategiczne branże". Jesteśmy świadomi, że mogą one mieć wpływ na treść odpowiedzi na główne pytanie postawione w debacie.    
1. Czy zachowanie interesu państwa wymaga utrzymania państwowej własności w gospodarce?
2. Jak dalece pogląd, że strategiczne branże gospodarcze powinny być w rękach państwa, znajduje naukowe i praktyczne uzasadnienie?
3. PKN Orlen, czyli kapitalizm państwowy.


Paneliści:

dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, prof. UAM - Widział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

prof. dr hab. Aleksander Grzelak - Instytut Ekonomii UEP 

dr Joanna Jaroszyk - Wydział Historii UAM 

dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP - Instytut Ekonomii UEP