mgr Marcin Flotyński (doktorant II roku Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, na Wydziale Ekonomii), otrzymał grant badawczy w ramach VII edycji Konkursu NBP. Zgłoszony wniosek pt. "Normy płynnościowe Bazylei III a zyskowność i wycena banków w strefie euro – analiza ilościowa", został zaakceptowany jako jeden z ośmiu przyjętych do sfinansowania.


Wniosek naszego Doktoranta został wyłoniony z kilkudziesięciu aplikacji z całej Polski.


Realizacja grantu NBP przewidziana jest 18 miesięcy.