Drodzy Doktoranci,

rejestracja na konferencję dla Doktorantów i Młodych Naukowców, która odbędzie się już 19 września 2015 roku została przedłużona do 9 sierpnia 2015 roku. Jest to kolejna edycja konferencji organizowanej przez Radę Doktorantów i Kierowników Studiów Doktoranckich UEP „Gospodarka. Technologia.Społeczeństwo” (GTS).

Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy wśród doktorantów i młodych pracowników uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane zostaną w formie monografii w wydawnictwie CeDeWu (4pkt)

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: 9 sierpnia 2015.
Termin przesyłania pełnych tekstów: 15 października 2015.

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie http://gts.ue.poznan.pl