Wraz z końcem roku kalendarzowego mija kadencja Rady Doktorantów. Rok 2014 był dla samorządu doktorantów szczególny pod wieloma względami. Pełniąc różnorodne funkcje, celem naszym było zawsze działanie na rzecz wszystkich doktorantów naszej Uczelni. Udało się nam zrealizować wiele inicjatyw dzięki wsparciu Władz, Kierowników Studiów Doktoranckich i pracowników administracyjnych, za co w imieniu członków Rady Doktorantów 2014 serdecznie dziękuję.

W załączniku przekazuję wyniki przeprowadzonych w listopadzie i grudniu bieżącego roku wyborów do organów samorządu doktorantów, w tym skład Rady Doktorantów 2015. Równocześnie życzę wytrwałości i sumienności w podejmowaniu wspólnego działania na rzecz rozwoju samorządu doktorantów UEP.

Przewodnicząca Rady Doktorantów 2014
mgr inż. Katarzyna Kluczyńska