Do I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym.Konkurs obejmuje prace doktorskie obronione w latach 2015–2016 oraz prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z odpowiednią dokumentacją należy złożyć do 28 kwietnia 2017 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.