Rada Doktorantów UEP serdecznie zaprasza na Międzywydziałowe Spotkanie Tematyczne, które odbędzie się 10 grudnia 2014 roku o godz. 16.00 w sali 418A. 

Gościem spotkania będzie dr inż. Jakub Jasiczak – Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który przedstawi wystąpienie pt. Długofalowa współpraca Doktorantów ze Spółką Celową UEP. Celem wystąpienia jest przedstawienie możliwości współpracy i rozwoju inicjatyw kierowanej przez dr inż. Jakuba Jasiczaka przy współudziale Doktorantów UEP.