Zachęcamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez MNiSW na temat zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia oraz regulaminów studiów III stopnia.

Więcej>> https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia?fbclid=IwAR2dUyfA_sYlOKCeEsl1zlRbfCY_KeT_mGD5ChHSqyN4G5zPcIYXmTsIWbI

Więcej>> https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsze-regulaminy-szkol-doktorskich-i-studiow-kiedy-maja-byc-uchwalone?fbclid=IwAR0fkb_qQ6HRZ7ZglARozQ1bBhyXeB-z8yWgYnmgFmI1CddW_zIK1uQbLsk