Praca doktorska pani dr Aleksandry Rutkowskiej pt. "Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu", napisana pod kierunkiem pana prof. Mariana Matłoki, zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską, zorganizowanym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na konkurs wpłynęło 7 prac. Komisja Konkursowa obradująca w składzie: prof. R. Barczyk, prof. E. Gołembska, prof. I. Rutkowski, prof. J. Sikora oraz dr hab. P. Maćkowiak oceniała prace wg następujących kryteriów: wartości naukowej rozprawy, oryginalności podjętej problematyki badawczej, znaczenia podjętej tematyki dla praktyki gospodarczej, znajomości światowej literatury przedmiotu oraz oceny strony formalnej pracy.

Serdecznie Gratulujemy!