Do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.)  wydane zostały następujące rozporządzenia, związane ze studiami doktoranckimi:

1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Wskazane wyżej akty prawne możliwe są do pobrania na poniższej stronie internetowej, w sekcji "Pliki do pobrania":


https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja,c29/administracyjny-pion-organizacyjny-rektora,c48/zespol-radcow-prawnych,a112.html