Dążąc do rozszerzenia zakresu wykonywanych świadczeń na rzecz Uczelni, Zakład Graficzny UEP począwszy od kwietnia br. wprowadzi dwie nowe usługi.


Pierwsza z nich dotyczy oprawy prac doktorskich. W związku z licznymi zapytaniami ze strony doktorantów dotyczącymi szybkiej oprawy prac, Zakład Graficzny został wyposażony w bindownicę kanałową. Dzięki niej istnieje możliwość oprawy prac w gotowe elementy okładki i grzbietu w formie zaciskowej. Jeżeli praca ma objętość do 280 stron można ją szybko (w kilka minut) i taniej niż w przypadku ręcznej oprawy introligatorskiej oprawić. Dodatkowo, na życzenie zleceniodawcy, okładka może mieć pozłacany napis ,,PRACA DOKTORSKA”.


Drugą nową usługą oferowaną przez Zakład Graficzny będzie wydruk plakatów na płótnie. Inaczej niż papier, płótno jest materiałem nie ulegającym zagnieceniu. Plakat wydrukowany na płótnie można bez uszkodzenia złożyć i zapakować. Ta usługa przewidziana jest zwłaszcza dla osób wyjeżdżających na konferencje, które pragną zabrać ze sobą gotowy wydruk. Zakład Graficzny wykonuje wydruki w dowolnym formacie do wielkości A0.  


Zakład Graficzny UEP