Doświadczenie kryzysu finansowo-gospodarczego z roku 2008 wzbudziło w środowisku uczonych-ekonomistów żywe zainteresowanie konceptualnymi podstawami funkcjonowania sfery gospodarowania. Wątpliwości wokół teoretyczno-praktycznej przydatności paradygmatu ekonomii głównego nurtu, spory pomiędzy zwolennikami idei J.M. Keynesa i F. von Hayeka w kwestii dróg kształtowania porządku ekonomiczno-społecznego czy też czy kontrowersje odnośnie do propozycji z obszaru heterodoksji są wyrazem poszukiwań badaczy adekwatnej perspektywy poznawczej dla opisu i wyjaśniania współczesnej gospodarki rynkowej. Uznając, iż podstawą każdej teorii naukowej są jej metodologiczne (ontologiczne, epistemologiczne, etyczne) założenia – zapraszamy do dyskusji poświęconej problematyce, której treść wyraża pytanie:

Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?

Seminarium inaugurujące cykl Metodologiczne debaty w ekonomii
odbędzie się w piątek 24 października br. w godzinach 14:30-16:30, w sali 111A

Program

14:30-14:35 – otwarcie seminarium
prof. dr hab. Maciej Żukowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

14:35-15:30 – dialog: Diagnoza podstaw metodologicznych kryzysu ekonomii:
prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Ratajczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prowadzenie dyskusji - dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

15:30-16:30 - panel: Drogi wyjścia z kryzysu metodologicznego ekonomii:
dr Marcin Gorazda - Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
dr hab. Łukasz Hardt - Uniwersytet Warszawski
dr Bartosz Scheuer - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prowadzenie dyskusji - dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów do debaty nad teraźniejszością i przyszłością metodologii nauk ekonomicznych