DAAD opublikowała ofertę stypendialną dla polskich doktorantów i naukowców na rok 2020/2021.
W jej ramach proponowane są:
* stypendia krótkoterminowe dla doktorantów na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
* stypendia roczne dla doktorantów na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
* stypendia dla młodych naukowców
* stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich