Komunikaty

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Nabór wniosków o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego do 15 grudnia 2017 r.
Do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego dla z tytułu osiągnięć naukowo-badawczych i osiągnięć sportowych  oraz za działalność na rzecz społeczności UEP i za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendium ma charakter jednorazowej wypłaty na rzecz stypendysty  w  roku  akademickim, w którym stypendium zostało przyznane. Fundusz przeznacza się na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze dla studentów, doktorantów i młodych  naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wnioski należy składać w pok.139A (koordynator ds studiów doktoranckich - Monika Panfil).