Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów przy współpracy z fundacją „Perspektywy” przyznał Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu pierwszą nagrodę w VII edycji  Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię „PRODOK 2014”. Miano to przyznano UEP już po raz trzeci. 

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W Konkursie oceniane jest dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne, merytoryczne, materialne oraz socjalne dla doktorantów, pozycja i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów w uczelni, a także współpraca międzynarodowa.

Wręczenie nagród odbyło się 14 listopada 2014 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrodę dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odebrał prorektor ds. strategii i rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.