Komunikaty

VI Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo”

Wydłużenie terminu rejestracji i przesłania abstraktu
Termin rejestracji wraz z przesłaniem abstraktu zostaje wydłużony do 13 marca br. włącznie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny:
http://gts.ue.poznan.pl/