Komunikaty

Wnioski o przyznanie stypendium

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza doktorantów, a  w szczególności doktorantki kształcące się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w wielkopolskich uczelniach wyższych do składania wniosków o przyznanie stypendium (w wysokości 34.000,00)


i wsparcia towarzyszącego (w postaci szkoleń) w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2013 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładceStypendia dla doktorantów oraz pod numerem telefonu 61 846 38 03.